Testy na prawo jazdy: "Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?"

Prawie 50% rozwiązujących testy na prawo jazdy nie rozumie tego pytania. A przecież do najtrudniejszych ono nie należy.

Co najgorsze - negatywna odpowiedź kosztować Cię będzie utratą aż 3 punktów.

Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?

testy na prawo jazdy

Wyprzedzanie z prawej strony uzależnione jest od kilku czynników, wymienionych w art 24. ustawy prawo o ruchu drogowym:

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja nie spełnia żadnych z wymienionych wyżej warunków wyprzedzania z prawej strony. Nie możesz zatem wyprzedzić – w tej sytuacji – pojazdu przejeżdżając z jego prawej strony

Image: