Testy na prawo jazdy: czy podczas holowania można użyć świateł awaryjnych?

Czy podczas holowania można używać świateł awaryjnych? Jak prawidłowo oznakować pojazd holowany? Okazuje się, że problemy mają nie tylko kursanci rozwiązujący testy na prawo jazdy ale i... kierowcy.

Na pewno spotkaliście się z sytuacją kiedy pojazd holowany ma włączone światła awaryjne. Ale przecież włączenie tych świateł ma uzasadnienie jedynie przypadku sygnalizowania postoju uszkodzonego pojazdu a nie jego holowania, Takie używanie świateł awaryjnych nie dość, że pozbawione jest sensu, to po prostu jest nielegalne, a jednocześnie wprowadza ogromne zamieszanie na drodze, bo przecież holowanie jest czynnością która i tak wprowadza trochę zamętu w ruchu drogowym, więc po co jeszcze bardziej komplikować sytuację? W jaki sposób bowiem holowany zasygnalizuje zamiar zmiany kierunku lub pasa ruchu?

testy na prawo jazdy
Pytanie z oficjalnej puli egzaminacyjnej. Źródło: zdamyto.com

Co mówią przepisy?

Holowanie
1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

  • prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
  • pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
  • w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
  • pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
  • pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
  • w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;
  • odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Użyte określenie "żółte sygnały błyskowe" nie oznacza świateł awaryjnych.

Image: