Prawo jazdy 2019

W 2019 roku kierowców, w tym tych z najmniejszym stażem czekają pewne zmiany. Czego w prawie jazdy należy spodziewać się w nowym 2019 roku?

Testy na prawo jazdy

Komisja weryfikacyjna czuwająca nad pulą pytań stosowanych w testach na prawo jazdy ma sporo pracy. Wiadomo już, że nowe pytania zostały opracowane, teraz następuje ich weryfikacja. Kiedy należy spodziewać się zmian w testach na prawo jazdy? Tego dokładnie nie wiadomo.

Nowe pytania ostatni raz pojawiły się blisko dwa lata temu – bez zapowiedzi, co było sporym zaskoczeniem dla posiadaczy płytek CD, których użytkownicy nie zaktualizowali, albo możliwości aktualizacji byli pozbawieni. Część systemów testów na prawo jazdy online zaktualizowała się na drugi dzień, inne jak np. zdamyto.com udostępniło nowe testy na prawo jazdy już pierwszego dnia ich wprowadzenia do ośrodków ruchu drogowego.

Mniej dokumentów przy sobie jednak prawo jazdy trzeba (jeszcze) przy sobie mieć

Od 1 października tego roku weszła w życie zapowiadana wcześniej zmiana w przepisach. Obecnie  można już jeździć bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy OC, nadal jednak trzeba posiadać przy sobie prawo jazdy.

Zmiana w przepisach spowodowała konieczność modyfikacji pytań stosowanych w testach na prawo jazdy. Pytania odnoszące się do starych przepisów trzeba będzie usunąć.

Zmiany w przepisach mają pójść jeszcze dalej.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział kolejne zmiany:

  • likwidacja karty pojazdu,
  • rezygnacja z nalepki kontrolnej na szybę,
  • możliwość zachowania dotychczasowej tablicy rejestracyjnej,
  • zniesienie kary za brak dokumentu prawa jazdy i rezygnacja z obowiązku posiadania go.
  • rezygnacja z tymczasowego dowodu rejestracyjnego
  • wprowadzenie szkoleń dla młodych kierowców

Zmiany w prawie jazdy

Już na początku 2019 roku prawo jazdy ma doczekać się pewnych zmian. W pewnym sensie można nazwać je rewolucyjnymi, bowiem z dokumentu ma zniknąć rubryka odnosząca się do adresu zamieszkania. Ta zmiana spowoduje kolejną zmianę w testach na prawo jazdy. Część pytań odnosi się bowiem właśnie do prawa jazdy, dokładniej do obowiązku jego wymiany w przypadku zmiany zawartych w nim danych.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że umieszczanie w prawie jazdy adresu jest dodatkowym kłopotem, często generującym dodatkowy koszt – prawo jazdy trzeba przecież wymienić jeśli zmieni się adres zamieszkania kierowcy.

Prawo jazdy ma potwierdzać jedynie uprawnienia do kierowania, a nie miejsce zamieszkania kierowcy.

Jazda bez prawa jazdy za to pod opieką rodzica

W starym roku zaproponowano dość rewolucyjne rozwiązanie dotyczące wprowadzenia możliwości samodzielnej jazdy osobom, które prawa jazdy jeszcze nie mają, ale są po kursie w OSK. Resort infrastruktury uważa, że obycie za kierownicą poprawi jakość przygotowania kandydata na kierowcę:

kierowcy po ukończeniu kursów brakuje często nie tyle umiejętności, ile obycia za kierownicą. Nie wszyscy po zaliczeniu wymaganych 30 godzin czują się pewnie i swobodnie. Dlatego chcemy dać możliwość odbywania dodatkowych jazd z opiekunem

Aby odbywać takie samodzielne jazdy trzeba będzie spełnić dwa warunki:

  1. Młody kierujący musi ukończyć szkolenie w nauce jazdy
  2. Jazda musi odbywać się jedynie pod okiem spokrewnionego w 1. stopniu (ojciec / matka / prawny opiekun). Osoba pod opieką której będzie odbywać się jazda musi mieć prawo jazdy przynajmniej od 5 lat.

Obecnie przyszły kierowca, który nie nabył jeszcze uprawnień do kierowania może doskonalić swoje umiejętności jedynie pod okiem instruktora nauki jazdy i to wyłącznie pojazdem specjalnie do tego celu przygotowanym.

Szkolenia praktyczne dla młodych kierowców

Obowiązek odbywania dodatkowych szkoleń dla młodych kierowców będących w okresie próbnym miał pojawić się jeszcze w tym roku. Szkolenia miały odbywać się w ośrodkach ruchu drogowego (teoretyczne) i ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (praktyczne). Łączny koszt szkolenia oszacowano na 300 zł.

W końcówce starego roku resort poinformował o rezygnacji ze szkolenia teoretycznego. Młodzi kierowcy mieliby obowiązek odbywania wyłącznie szkoleń praktycznych w ODTJ.

O ile problemu z dostępem do WORD-ów nie ma, jednak tego samego nie można powiedzieć o ODTJ-ach, być może właśnie dlatego.

Szkoleń dla młodych kierowców nie będzie. Wcale

Najnowszy pomysł ministerstwa przewiduje rezygnację ze wszystkich szkoleń dla młodych kierowców. Jak przekazał serwis zdamyto.com obowiązkiem „doskonalenia” objęci zostaliby jedynie ci młodzi kierowcy, którzy popełnili przynajmniej dwa wykroczenia.

Image: