Prawo jazdy 2018: Będą zmiany w egzaminach na prawo jazdy?

Czy 2018 rok przyniesie zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na prawo jazdy?

Testy na prawo jazdy 2018

Jest pewna szansa na to, że w 2018 roku do testów na prawo jazdy trafią nowe pytania. Zwiekszenie bazy egzaminacyjnej jest całkiem realne, bwiem ostatnie powiększenie puli egzaminacyjnej (o przeszło 400 nowych pytań) miało miejsce na początku bieżącego roku. Udało nam się ustalić, że prace nad nowymi pytaniami do testów na prawo jazdy już trwają. Nie jest wiadome jednak czy oraz kiedy baza egzaminacyjna została powiększona.

Egzaminy praktyczne w 2018 roku

Żadne ze znanych dziś aktów prawnych nie przewidują wprowadzenia zmian do egzaminach praktycznych. W czerwcu 2018 roku planowane jest  jedynie wprowadzenie przepisów dotyczących młodych kierowców, ale wbrew plotkom zmiany te nie wpłyną w żaden sposób na egzaminy praktyczne, a dotyczyć one będą właśnie młodych kierowców, czyli tych, którzy uprwanienia do kierowania już zdobyli.

Prawo jazdy 2018

Nowe zasady dla młodych kierowców zaczną obowiązywać w 2018 roku. Jednym słowem prawo jazdy 2018 to:

  • Okres próbny: będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  • Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
  • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Wprowadzenie wymienionych wyżej przepisów było już w przeszłości przesuwane. Planuje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od  4 czerwca 2018 r.

Image: