Podchwytliwe pytanie z testów na prawo jazdy

Statystki błędów w testach na prawo jazdy pyblikowane przez zdamyto.com pokazują, że około 60% odpowiadających na pytania testowe wykłada się na pytaniu dotyczącym wyprzedzania. Trudność pytania o którym mowa dalej polega na tym, że tak naprawdę nie dotyczy ono wyprzedzania. 

Wyprzedzanie to...

Definicję tego manewru wyjaśnia ustawa prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art 2. pkt. 28 wspomnianego aktu prawnego wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Zwróć uwagę, że w pytaniu zobrazowany jest manewr zmiany pasa ruchu. Zauważ, że pojazd na lewym pasie właśnie zamierza zmienić pas ruchu, co oznacza, że pierwszeństwo ma ten, który znajduje się już na pasie, na który zamierza on wjechać.  Sprawę więc rozwiązuje art. 22. ust. 4. prd:

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

W cytowanym pytaniu dochodzi do manewru wyprzedzania – bez zmiany pasa ruchu. Pojazd znajdujący się na lewym pasie ruchu sygnalizuje zamiar („zawczasu i wyraźnie”) zmiany pasa ruchu. Oczywiście zgodnie z zapisem  art. 22. ust. 4. prd nie ma pierwszeństwa przed pojazdem znajdującym się już na pasie ruchu, na który zamierza wjechać, nie ma więc potrzeby zrezygnowania z manewru wyprzedzania. To Ty masz pierwszeństwo, nie musisz więc rezygnować z wyprzedzania.

W tej sytuacji oczywiście nie masz obowiązku przerwania wyprzedzania

 

Image: