Numer PKK: Jakie dokumenty są potrzebne?

Bez numeru PKK nie ma mowy zarówno o zapisaniu się na kurs nauki jazdy jak i na egzamin w WORD. Jakie dokumenty są potrzebne aby założyć profil kandydata na kierowcę?

Obecnie masz możliwość zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy jeszcze przed zapisaniem się na kurs w OSK. Warunkiem jest oczywiście samodzielne przygotowanie się do egzaminu, ale zanim ustalisz jego termin, musisz uzyskać numer PKK.

Przy okazji - pełną i aktualną bazę pytań egzaminacyjnych znajdziesz na zdamyto.com.

Aby ubiegać się o numer PKK musisz przygotować:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy – otrzymasz go w wydziale komunikacji lub szkole nauki jazdy podczas zapisywania się na kurs.
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  – wymagana jest wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców.
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach będzie konieczne przedstawienie innych dokumentów jak:

  • kserokopia posiadanego już prawa jazdy – jeżeli uprawnienia do kierowania już posiadasz.
  • zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem jeśli masz mniej niż 18 lat. Druk takiej zgodny możesz pobrać z naszej strony intranetowej lub otrzymasz w biurze naszej szkoły jazdy.

Gdzie założę PKK?

PKK założysz w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz także ubiegać się o niego przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP.

PKK przez internet

Numer PKK możesz uzyskać też przez internet. 

Image: