Egzamin na prawo jazdy bez kursu

Czy bez kursu nauki jazdy można zdawać egzamin na prawo jazdy w WORD?

Dziś kurs na prawo jazdy możesz realizować na dwa sposoby:

  1. Najpierw egzamin teoretyczny w WORD, później szkolenie praktyczne w nauce jazdy i egzamin praktyczny w WORD
  2. Pełny kurs w nauce jazdy (teoretyczne + praktyczne), później egzamin teoretyczny w WORD.

W pierwszym przypadku musisz zrealizować przynajmniej 30 godzin szkolenia praktycznego, zakończone egzaminem praktycznym. Cały tok szkoleniowy odnotowywany jest w dokumentacji ośrodka szkolenia, a każdą odbytą godzinę szkolenia potwierdzasz własnym podpisem.

Pełne szkolenie w nauce jazdy podobnie jak w pierwszym przypadku, także rejestrowane jest w dokumentacji WORD, z tym, że do odbycia masz przynajmniej 30 godzin zajęć teoretycznych i przynajmniej 30 godzin jazd. Podobnie jak w pierwszym przypadku wszystko potwierdzasz w karcie przeprowadzonych zajęć i potwierdzane podpisem twoim i instruktora prowadzącego. Dodatkowo prawidłowość sporządzenia dokumentacji oraz przeprowadzenia całego szkolenia musi podpisać i opieczętować kierownik ośrodka szkolenia.

Innych niż skrótowo wymienione wyżej możliwości nie ma. Przed dopuszczeniem Cię do egzaminu nauka jazdy ma obowiązek przeprowadzenia kompletnego szkolenia praktycznego i teoretycznego , a oba te etapy szkolenia zakończone są przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego.

Niezrealizowanie któregoś z elementów szkolenia w nauce jazdy może skutkować odebraniem Ci już zdobytych uprawnień, jeśli tak poważne uchybienia wyjdą na jaw w trakcie kontroli OSK – a wyjść mogą, bowiem przepisy nakładają na organ prowadzący szkoły nauki jazdy przeprowadzenie im kontroli przynajmniej raz do roku.

Kolejną kwestią jest dopuszczenie się fałszowania dokumentacji OSK. Przecież nieodbyte jazdy, egzaminy wewnętrzne  są potwierdzane zarówno przez Ciebie jak i instruktora prowadzącego i kierownika ośrodka szkolenia. Poświadczenie nieprawdy jest poważnym wykroczeniem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

Jeśli zatem nawet wydaje Ci się, że potrafisz jeździć , mając powyższe na uwadze lepiej zrealizować kompletne szkolenie niż narażać się na ryzyko poważnych konsekwencji prawnych bo wstyd otrzymasz w gratisie.

Ucz się z testów na prawo jazdy takich samych jak w WORD

Image: