Egzamin na placu manewrowym WORD: zadania egzaminacyjne

Jakie zadania musisz wykonać podczas egzaminu na prawo jazdy? Określa je tabela nr 2 cytowanego rozporządzenia.

Tabela nr 2 rozporządzenia rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach Zwróć uwagę na to które zadania masz do wykonania dla twojej kategorii prawa jazdy.

W przypadku egzaminu na kategorię B prawa jazdy interesują cię pozycje 1, 2 i 6.

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).

C1, C, D1, D

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E

7

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

AM, A1, A2, A

8

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

AM, A1, A2, A

9

Ominięcie przeszkody.

A1, A2, A

10

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

AM, A1, A2, A

Image: