Czy kurs nauki jazdy przepada?

Zdarza się, że szkolenie w OSK dawno już za tobą, ale wciąż musisz zdać testy na prawo jazdy i praktykę w WORD, Czy kurs na prawo jazdy trzeba po latach przepada i trzeba go powtórzyć?

Jeśli kurs w nauce jazdy ukończony został po 1 lipca 1998 - nie ma potrzeby powtarzania go, jest on bowiem ważny bezterminowo. Wtedy właśnie zmianie uległy przepisy i właśnie od tej daty kursy na prawo jazdy ważne są bezterminowo. Nie jest istotne, czy do egzaminu przystępowałeś, czy też nie. Liczy się data ukończenia kursu nauki jazdy.

Gdzie są moje dokumenty?

  • Jeśli do kolejnego egzaminu przystępowałeś po roku od ostatniego egzaminu – Twoje dokumenty zostały przesłane do wydziału komunikacji, właściwego dla Twojego miejsca zameldowania (zgodnego z tym, które masz wpisane w dowodzie osobistym).
  • Jeśli po ukończeniu kursu nie podchodziłeś do egzaminu na prawo jazdy – dokumenty musisz dostarczyć do wydziału komunikacji, tam na podstawie zgromadzonej dokumentacji zostanie wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zdawania egzaminu. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o dostarczenie nowego orzeczenia lekarskiego – poprzednie mogło utracić ważność. Może zajść konieczność wymiany fotografii na aktualną. 

Po wygenerowaniu PKK możesz  zapisać się na egzamin w WORD. Jeżeli testy na prawo jazdy zostały zaliczone po 24 sierpnia 2014 – nie musisz podchodzić do ponownego egzamin teoretycznego.

Kurs musisz powtórzyć

Jesli kurs nauki jazdy został ukończony przed  lipca 1998 - niestety musisz go powtórzyć

Image: