Będzie zmiana przepisów na prawo jazdy?

Ministerstwo infrastruktury chce poprawić zdawalność egzaminów na prawo jazdy. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

W ubiegłym roku średnia zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy wyniosła niewiele ponad 34%. Z testami na prawo jazdy było odrobinę lepiej-egzamin teoretyczny za pierwszym razem zdało około 52%. Daleko nam np. do Niemiec, gdzie zdawalność wynosi około 60%. I właśnie to według planów resortu ma się zmienić.

Ministerstwo proponuję zmianę organizacji ośrodków ruchu drogowego. Odpowiedzialność  za organizację i przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy ma zostać przeniesiona z marszałka województwa na wojewodę-przedstawiciela władzy centralnej. Po zmianach to wojewoda będzie finansował egzaminatorów. Zerwana ma zostać zależność dochodów WORD-ów od ilości oblanych egzaminów na prawo jazdy.

Projekt nowych przepisów trafił już do Prezesa Rady Ministrów. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie ich wejście w życie przewidywane jest na rok 2020.

Image: