Będą zmiany dotyczące parkowania na chodniku?

Jeśli ta nowelizacja kodeksu drogowego weszłaby w życie, zmienione musiałyby być i testy na prawo jazdy. To byłby kolejny raz, kiedy zmiany w puli egzaminacyjnej wymuszałaby zmiana przepisów prawa drogowego

Autorzy zmian - członkowie warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz tamtejsza koalicja Ruchy Miejskie – wzorowali się na… ukraińskim kodeksie drogowym, gdzie za zaparkowanie na chodniku, bez względu na ilość miejsca pozostawioną dla pieszych, grozi odholowanie.

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy: dzisiejsze prawo drogowe przewiduje możliwość parkowania na chodniku, ale po spełnieniu określonych warunków. Źródło grafiki: zdamyto.com

Zaproponowane zmiany kodeksu drogowego mogą mienić zasady parkowania i ułatwić życie pieszym.

Propozycja zmian ustawy prawo o ruchu drogowym przewiduje całkowity zakaz parkowania na chodniku, bez względu na ilość miejsca pozostawionego dla pieszych. Dziś parkowanie na chodniku określa artykuł  47. ustawy prawo o ruchu drogowym:

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu  samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi..

W uzasadnieniu autorzy uzasadniając swój pomysł twierdzą, że:

Przepis ten pojawił się w ustawie Prawo o ruchu drogowym w lutym 1983 r. To było opresyjne prawo, które pozwalało łatwiej inwigilować i terroryzować obywateli.

Miasto Jest Nasze i koalicja Ruchy Miejskie są zgodni co do tego, że obecne przepisy są zbyt łagodne dla tych kierowców, którzy lekceważą znaki drogowe.

To nie pierwszy raz, kiedy z testów na prawo jazdy znikają pytania

Zmiany w kodeksie drogowym w przeszłości wymuszały już korektę bazy egzaminacyjn. Ostatnia akcja usuwania pytań z testów na prawo jazdt miała miejsce przed 1 października tego roku, kiedy nowe prawo pozwoliło kierowcom nie zabierać ze sobą dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego opłacenie składki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Sprawdź za darmo czy zdasz: testy na prawo jazdy-oficjalna baza egzaminadcyjna zdamyto.com

Image: